en

Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Πάτρα

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟ_ΤΟΠΙΑΣ

TF2Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 25  Ιανουαρίου από την Εταιρεία Κοινωνικής Δράσης και Πολιτισμού Κοινο_Τοπία με θέμα «Ατμοσφαιρική ρύπανση στην Πάτρα: τι συμβαίνει, ποιες είναι οι επιπτώσεις, πώς μπορεί να αντιμετωπισθεί». Η εκδήλωση-συζήτηση έγινε με τη συμβολή τριών εισηγητών, καθηγητών του Πανεπιστημίου Πατρών, του Σπύρου Πανδή, του Ανδρέα Καζαντζίδη και του Απόστολου Βανταράκη, που με εξαιρετικό τρόπο παρέθεσαν στοιχεία με κατανοητό τρόπο και χρήση οπτικοακουστικού υλικού. 

Ο Σπύρος Πανδής, Καθηγητής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, χαρακτηριστικά ανέφερε μεταξύ άλλων:

• Τα αιωρούμενα σωματίδια είναι το μεγαλύτερο άμεσο ατμοσφαιρικό πρόβλημα τόσο στην Πάτρα όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. 
• Τα μέσα μεταφοράς και η βιομηχανία δεν είναι πλέον οι κυρίαρχες πηγές, υπάρχουν όμως περιθώρια βελτίωσης.
• Μέρος της ρύπανσης (περίπου το μισό κατά μέσο όρο) εισάγεται από άλλες περιοχές. Οι ρύποι από την Πάτρα εξάγονται επίσης. Η κάθε περιοχή πρέπει να μειώσει τη συνεισφορά της στο κοινό πρόβλημα. Χρειάζεται πανελλήνια και βαλκανική στρατηγική. 
• Η καύση βιομάζας είναι ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα.
• Η καύση ξύλων για θέρμανση το χειμώνα είναι μεγάλο πρόβλημα για τις ελληνικές πόλεις.
• Με την καύση αγροτικών αποβλήτων εκτός του ότι είναι σημαντικό πρόβλημα για όλες τις ελληνικές πόλεις – μικρότερο για την Αθήνα – χάνεται πολύτιμη ενέργεια.
• Μεγάλη έκπληξη η σημαντική συνεισφορά του μαγειρέματος (κυρίως ψήσιμο κρέατος) στις εκπομπές, που όμως είναι σχετικά εύκολο να ελαττωθούν με φίλτρα.

Ο Ανδρέας Καζαντζίδης, Αν. Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, αναφέρθηκε στα αποτελέσματα των μετρήσεων του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας, που έχει εγκαταστήσει όργανο υψηλής ακρίβειας για τη μέτρηση των αιωρούμενων σωματιδίων στο Νότιο Λιμένα. Σύμφωνα με αυτά η μέση ημερήσια συγκέντρωση των σωματιδίων PM10 υπερβαίνει κατά πολύ το όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υπερβάσεις κατά τους θερινούς μήνες είναι ελάχιστες σε σχέση με τους χειμερινούς, στους οποίους εμφανίζεται μεγάλη αύξηση της συγκέντρωσης κατά τις πρωινές, απογευματινές και πρώτες νυχτερινές ώρες. Η επίδραση από τις δραστηριότητες του λιμανιού είναι υπαρκτή, αλλά πολύ μικρότερη σε μέγεθος και διάρκεια σε σχέση με άλλες πηγές ρύπανσης.

Κατόπιν παρουσίασε το σύστημα ΑΙΘΕΡΑΣ, το οποίο έχει εγκαταστήσει τον πρώτο του πιλοτικό σταθμό για τη μέτρηση των αιωρούμενων σωματιδίων στο Πανεπιστήμιο Πατρών, έχει ξεκινήσει την κατασκευή ιστοσελίδας μετάδοσης των αποτελεσμάτων σε on line χρόνο και ερευνά για την εγκατάσταση και άλλων σταθμών στην περιοχή της Πάτρας. Τέλος προέτρεψε για συνεργασίες ανάμεσα στους αρμόδιους φορείς, ώστε να γίνει μεταφορά της τεχνογνωσίας και χρήση του εξοπλισμού που διαθέτει το ΑΕΙ Πατρών, ώστε να υπάρξουν κοινές δράσεις και αντιμετώπιση του προβλήματος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

 

Ο Απόστολος Βανταράκης, Αν. Καθηγητής Υγιεινής στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, εστίασε στις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Δημόσια Υγεία αναφέροντας: Αν και ορισμένες φυσικές δραστηριότητες (ηφαίστεια, φωτιές κλπ.) μπορούν να απελευθερώσουν ρυπογόνες ουσίες στο περιβάλλον, οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες είναι η κύρια αιτία περιβαλλοντικής ρύπανσης του αέρα. Οι αέριες ρυπογόνες ουσίες είναι ουσίες, που μπορεί να προκαλέσουν βλάβες σε ανθρώπους, ζώα ή φυτά. Όσον αφορά στους ανθρώπους, μια αέρια ρυπογόνα ουσία μπορεί να αυξήσει και να συμβάλει στη θνησιμότητα ή να προκαλέσει σοβαρές ασθένειες ή βλάβες στον οργανισμό.

Οι άνθρωποι έρχονται σε επαφή με διαφορετικούς ατμοσφαιρικούς ρύπους κυρίως μέσω της εισπνοής, κατάποσης, δερματικής επαφής. Η ατμοσφαιρική ρύπανση συμβάλλει, σε μεγάλο βαθμό, στη μόλυνση των τροφίμων και του νερού, γεγονός που καθιστά την κατάποση σε αρκετές περιπτώσεις την κύρια οδό ρύπων πρόσληψης. Οι παράγοντες, που επηρεάζουν τις επιπτώσεις στην υγεία, είναι: η διαφορετική σύνθεση των ατμοσφαιρικών ρύπων, η δόση, ο χρόνος έκθεσης και το είδος του ρυπαντή.

Μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις υδρόβιων πουλιών

Ο φτερωτός κόσμος 

Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς

 

TF3Πραγματοποιήθηκαν στις 15/01/2017 0ι Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών στο Εθνικό Πάρκο Κοτυχίου-Στροφυλιάς. Αποτελούν μέρος ενός παγκόσμιου προγράμματος (International Waterbird Census) της Διεθνούς Οργάνωσης Υγροτόπων (Wetlands International). Πρόκειται για το μακροβιότερο και παγκοσμίου εμβέλειας πρόγραμμα παρακολούθησης της βιοποικιλότητας στον κόσμο. Καταγράφονται κυρίως υδρόβια και παρυδάτια είδη πουλιών, που διαχειμάζουν στους υγροτόπους, αλλά και άλλα είδη, που έχουν σχέση με αυτούς, αν και ανήκουν σε τελείως διαφορετικές οικογένειες, όπως αρπακτικά και θαλασσοπούλια. Τα δεδομένα που συλλέγονται επιτρέπουν την εκτίμηση των τάσεων των πληθυσμών και των μεταβολών, που παρουσιάζουν οι υγρότοποι.

Οι ΜΕΚΥΠ διεξάγονται κάθε χρόνο σε πάνω από 100 χώρες με τη συμμετοχή περίπου 15.000 καταμετρητών, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι εθελοντές. Οι περιοχές, όπου γίνονται οι καταμετρήσεις, περιλαμβάνουν όλους τους τύπους υγροτόπων, δηλαδή λίμνες, λιμνοθάλασσες, ποτάμια, δέλτα ποταμών, έλη, ταμιευτήρες νερού, κλπ. Κάθε χρόνο καταμετρώνται σε όλο τον κόσμο 30 έως 40 εκατομμύρια υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών..

Οι στόχοι της παγκόσμιας αυτής απογραφής είναι οι ακόλουθοι:

  • Να παρακολουθεί το μέγεθος και τις τάσεις των πληθυσμών των υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών, αλλά και να καταγράφει τις αλλαγές στην γεωγραφική κατανομή τους.
  • Να προσδιορίζει τους υγροτόπους διεθνούς σημασίας για τα υδρόβια και παρυδάτια είδη πουλιών,  τους οποίους  χρησιμοποιούν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου για τις βιολογικές ανάγκες τους.
  • Να παρέχει πληροφορίες, που έχει συλλέξει από την απογραφή, για να βοηθήσει στην προστασία και στη σωστή διαχείριση των πληθυσμών των υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών, αλλά και των υγροτόπων μέσω των διεθνών συμβάσεων, της εθνικής νομοθεσίας των διαφόρων κρατών και άλλων μέσων.

Οι ΜΕΚΥΠ ξεκίνησαν στην Ελλάδα το 1968. Αρχικά γίνονταν κυρίως από ξένους ορνιθολόγους. Οι καταγραφές στην Ελλάδα καλύπτουν κάθε χρόνο περισσότερους από 200 μικρούς και μεγάλους υγρότοπους. Στις καταμετρήσεις συμμετέχουν πάνω από 150 εθελοντές ορνιθοπαρατηρητές από όλη την Ελλάδα, τοπικές περιβαλλοντικές οργανώσεις, καθώς και Φορείς Διαχείρισης, οι οποίοι συμβάλλουν στην προσπάθεια αυτή με τη συμμετοχή προσωπικού και την παροχή εξοπλισμού. Στις ΜΕΚΥΠ καταμετρούνται γύρω στις 350.000 πάπιες, χήνες, φαλαρίδες και διάφορα άλλα παρυδάτια. Ένας αριθμός αρκετά μεγάλος σε σχέση και με τους αριθμούς, που καταμετρώνται σε χώρες των Βαλκανίων ή τις Μεσογείου.

Επιμέλεια, φωτογραφίες: Διονύσης Μαμάσης 

Περιβαλλοντολόγος, M.Sc. Αειφορικής Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ορνιθολογική έρευνα πεδίου  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

Φρένο από το Ευρωκοινοβούλιο για τα «βρώμικα» καύσιμα.

Η πρόκληση για την Ελλάδα.

TF1Σημαντικές αποφάσεις έλαβε η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα μέσα του παρελθόντος Δεκεμβρίου σχετικά με τις εκπομπές άνθρακα από τα κράτη μέλη. Στο θετικό μέρος των αποφάσεων αυτών περιλαμβάνεται η οριστική απόσυρση 800 εκατομμυρίων δικαιωμάτων εκπομπών από το Χρηματιστήριο Ρύπων από το 2021. 

Σε ό,τι αφορά στη χώρα μας, μπλοκάρεται ουσιαστικά η επιδότηση λειτουργίας νέων λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ μέσω των δικαιωμάτων αυτών, κάνοντας τις σχεδιαζόμενες μονάδες στη Δυτική Μακεδονία (Πτολεμαΐδα 5 και Μελίτη ΙΙ) οικονομικά μη βιώσιμες.

Πιο αναλυτικά, για την Ελλάδα προβλέπονται τα παρακάτω, σύμφωνα με ανακοίνωση του WWF Ελλάς:

  • Ο ελληνικός τομέας ηλεκτροπαραγωγής θα συνεχίσει να καταβάλλει το αντίτιμο για κάθε τόνο CO2 που εκπέμπει και δεν θα εξαιρεθεί από την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Χωρίς όμως δωρεάν δικαιώματα, η λειτουργία των δύο νέων λιγνιτικών μονάδων, που σχεδιάζει η ΔΕΗ, καθίσταται μη βιώσιμη.
  • Η χώρα μας, ειδικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει ως και 40% των δικαιωμάτων, που θα λάβει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη βελτίωση των ενεργειακών υποδομών της. Από τη χρηματοδότηση αυτή όμως και πάλι αποκλείονται όλες οι λιγνιτικές μονάδες.
  • Δημιουργείται ένα πανευρωπαϊκό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, που αποσκοπεί στην ενίσχυση των περιοχών με μεγάλη εξάρτηση από τον λιγνίτη, όπως η Δυτική Μακεδονία. Στόχος του Ταμείου είναι η στροφή των τοπικών οικονομιών σε βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες και ταυτοχρόνως η παροχή στήριξης των εργαζομένων, που θα πληγούν περισσότερο από τη μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλού άνθρακα.

Ενδιαφέροντα είναι επίσης τα στοιχεία, που παραθέτει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), σύμφωνα με τα οποία η σχέση κόστους/οφέλους της νέας μονάδας στην Πτολεμαΐδα (κόστος κατασκευής 1,4 δισ. ευρώ), υπολογίζεται σε 69,87 ευρώ/MWh, ενώ το αντίστοιχο κόστος κάποιων Φωτοβολταϊκών συστημάτων εκτιμάται στα 65-70ευρώ/MWh.

Συνεπώς ένας ακόμα «μύθος» για ακριβές τεχνολογίες των ΑΠΕ αρχίζει να καταρρίπτεται, για να μην υπολογίσουμε και το περιβαλλοντικό κόστος, που π.χ. για την περίπτωση της Πτολεμαΐδας 5 εκτιμάται ότι το 2021, που θα τεθεί σε λειτουργία, θα εκπέμπει κάθε χρόνο 4,6 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα, επιβαρύνοντας δραστικά την υγεία των τοπικών πληθυσμών.

Τα στοιχεία είναι πράγματι αποκαλυπτικά και η πρόκληση για την Ελλάδα είναι εύλογη: Θα ακολουθήσουμε τελικά την «πεπατημένη» με τα μεγάλα κόστη και την τεράστια περιβαλλοντική επιβάρυνση ή θα εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία, που μας δίνεται, να ανασχεδιάσουμε την ενεργειακή μας πολιτική με άξονα τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, μια πολιτική, που αργά αλλά σταθερά προωθείται σε μια σειρά προηγμένων χωρών της Ευρώπης;

Και, επειδή τον τελευταίο καιρό πολλά ακούγονται για τα κοιτάσματα πετρελαίου στο Ιόνιο και τα οφέλη στη χώρα μας, ας βαστάμε μικρό καλάθι! Η πτωτική τάση του προϊόντος στις διεθνείς αγορές, σε συνδυασμό με τη μεγάλη περιβαλλοντική επιβάρυνση από πιθανό «ατύχημα», μας κάνει πολύ επιφυλακτικούς και για αυτή την επιλογή.

Η κατεύθυνση συνεπώς είναι μία: Ακύρωση των νέων λιγνιτικών μονάδων και σταδιακή απεξάρτηση της χώρας μας από τα συμβατικά καύσιμα, με ένα βιώσιμο μεσομακροπρόθεσμο στόχο για καθαρή ενέργεια 100%  από ΑΠΕ. 

Η Φύση μπορεί- εμείς θέλουμε;

 

Δημιουργώντας τέχνη με ανακυκλώσιμα υλικά

TF2Κυριακή πρωί, 18 Δεκεμβρίου 2016, παρακολουθήσαμε, στην αίθουσα Αίγλη στο Veso Mare, μια αριστουργηματική κινηματογραφική ταινία, στα πλαίσια του Κινητού Κινηματογράφου, μιας πολύ καλής κίνησης, που με επιτυχία καθιερώθηκε από το περασμένο καλοκαίρι με ευθύνη του τομέα πολιτισμού του Δήμου Πατρέων. Υπεύθυνος για την επιλογή των ταινιών και την πραγματοποίηση των προβολών ο συμπολίτης μας Νίκος Καββαδίας, του οποίου οι επιλογές έχουν αποδειχτεί άριστες!

Η ταινία που θα μας απασχολήσει ήταν η «Landfill Harmonic – A Symphony of the Human Spirit», «H Ορχήστρα της Ανακύκλωσης - Μια Συμφωνία του Ανθρώπινου Πνεύματος», των Μπραντ Όλγκουντ και Γκράχαμ Τάουνσλι, υπέροχα συγκινητική, με βάση πραγματικά γεγονότα, για τις προσπάθειες και το καταπληκτικό αποτέλεσμα μιας ομάδας παιδιών με το δάσκαλο μουσικής σε μια παραγκούπολη της Παραγουάης, δίπλα και μέσα στο σκουπιδότοπο, που κατασκεύασαν μουσικά όργανα, βιολιά, τύμπανα, πνευστά κ.τ.λ. από ανακυκλώσιμα υλικά και έγιναν διεθνώς γνωστή ορχήστρα, με πρώτη πρόσκληση στη διεθνή διάσκεψη για το κλίμα της γης στο Ρίο ντε Τζανέιρο (1992) και συνεργάζονται με σπουδαία ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής.

Στην πόλη Cateura της Παραγουάης οι κάτοικοι είναι πάμφτωχοι, δεν έχουν πρόσβαση σε βασικά αγαθά και ζούνε κυριολεκτικά ανάμεσα σε σωρούς σκουπιδιών. Τα παιδιά δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο, όμως εμπνέονται και ονειρεύονται ένα όμορφο κόσμο και με τη μουσική δίνουν χρώμα στην άχαρη ζωή του σκουπιδότοπου, όπου τους έλαχε να ζουν και όπου οι γονείς τους δουλεύουν χωρίς κανένα μέσο προφύλαξης για την υγεία τους έχοντας ως μοναδικό πόρο διαβίωσης τα σκουπίδια της απέραντης χωματερής! Σίγουρα, δεν θα περίμενε κανείς ανάμεσα στα χαμόσπιτα να ακούσει Μπαχ, Σοπέν, Μότσαρτ και Βιβάλντι. Και όμως!...

Ο δάσκαλος μουσικής και μηχανικός Favio Chavez αποφάσισε να προσφέρει σε αυτά τα παιδιά τη μοναδική εμπειρία να παίξουν σε μία ορχήστρα. Το να αποκτήσει, όμως, κάποιος ένα μουσικό όργανο, π.χ. ένα βιολί, στην Cateura κοστίζει παραπάνω από ένα σπίτι. Έτσι, η λύση βρέθηκε στα σκουπίδια! Οι χωματερές ήταν γεμάτες από αντικείμενα, που τα αξιοποιούν και τα μετατρέπουν σε μουσικά όργανα. Το συγκλονιστικό είναι ότι οι ήχοι και η μουσική που βγάζουν τα φτωχά τους όργανα, είναι ακριβώς ίδια με τα αυθεντικά όργανα!

«Ο κόσμος μας στέλνει σκουπίδια, εμείς τους στέλνουμε μουσική».

O δημιουργός αυτής της σπουδαίας ορχήστρας ανακύκλωσης, Favio Chavez, είπε πως η πρωτοβουλία αυτή είχε σκοπό να ενημερώσει τον κόσμο και να στείλει το κοινωνικό μήνυμα, πως ακόμη κι αν αυτά τα παιδιά ζουν κάτω από συνθήκες υπερβολικής φτώχειας, μέσα σε σκουπιδότοπους, αξίζουν μία ευκαιρία και μπορούν να συνεισφέρουν στην κοινωνία. 

Ο λόγος του δάσκαλου: «Όταν δεν έχεις απολύτως τίποτα, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνεις τίποτα… Δεν καταλήξαμε ούτε στις συμμορίες, ούτε στα ναρκωτικά. Κάναμε απλώς μουσική με όποιο τρόπο μπορούσαμε. Και είμαστε ευτυχισμένοι!»

Το  ντοκιμαντέρ «Landfill Harmonic» χρηματοδοτήθηκε από το κοινό.

Την ταινία αξίζει να δουν όλοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί, καθώς και όλοι όσοι έχουν ενδιαφέροντα για την οικολογία!

Οι προβολές του Κινητού Κινηματογράφου θα συνεχιστούν το 2017 μετά τις γιορτές, για να ολοκληρωθεί ο κύκλος των χειμερινών προβολών.

επιμέλεια: Παναγιώτης Χαλούλος

 http://users.ach.sch.gr/pchaloul/

        http://blogs.sch.gr/pchaloul

 

Λαθροθηρία & άμεσες ενέργειες της ΟΙ.ΚΙ.ΠΑ.

TF3Οι υγρότοποι του Εθνικού Πάρκου θεωρούνται από τις πιο σημαντικές περιοχές για τα πουλιά πανελληνίως. Οι ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν, η άφθονη τροφή και ο δυτικός μεταναστευτικός διάδρομος αποδημίας τους χαρακτηρίζουν την προστατευόμενη περιοχή ως πλούσιο ορνιθότοπο. 

Το τελευταίο όμως χρονικό διάστημα καταγράφονται πολλαπλά κρούσματα λαθροθηρίας, ενώ σκοτωμένα φλαμίγκος με εμφανή τα σκάγια κυνηγητικού όπλου εντοπίστηκαν. Ασυνείδητοι αγνοούν τη νομοθεσία ή υποτιμούν το νόμο, πυροβολώντας αδιακρίτως είδη εκτός ρυθμιστικής και σε μια περιοχή, που ρητώς απαγορεύεται η θήρα, ενώ οι ενέδρες και οι παράνομες χρήσεις (πλωτά μέσα) πλέον είναι συχνό φαινόμενο. 

Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Οικολογικής Κίνησης Πάτρας τη Δευτέρα 19/12 συζήτηση, όπου τα μέλη της κίνησης μαζί με ενεργούς πολίτες λάτρεις της άγριας ζωής που παραβρέθηκαν τόνισαν το θέμα, με στόχο τις άμεσες ενέργειες πάταξης του περιβαλλοντικού προβλήματος, που φέρει σοβαρές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα.

Σημειακά αποφασίστηκαν τα εξής: A) Άμεση ενημέρωση-συζήτηση με εποικοδομητικό διάλογο στα αρμόδια Δασαρχεία της περιοχής. Η επίσκεψη στο Δασαρχείο Πατρών πραγματοποιήθηκε στις 23/12. Β) Άμεση συνάντηση με υψηλά ιστάμενα στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας, Πάτρα. Γ) Άμεση ενημέρωση-συζήτηση με εποικοδομητικό διάλογο στην αποκεντρωμένη διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου. Δ) Στο 1ο διοικητικό συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς, που θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2017, θα υπάρχει θέμα για το συντονισμό αρμόδιων φορέων πάταξης της λαθροθηρίας. Η ΟΙΚΙΠΑ, ως μέλος του Δ.Σ., θα υποβάλει τις απόψεις της, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να παραβρεθούν και ενεργοί πολίτες, που θα υποβάλουν τις τοποθετήσεις τους. Ε) Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα υγροτόπων, 2/2/17, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκδήλωση στο χώρο εκδηλώσεων της ΟΙΚΙΠΑ την Τετάρτη 1/02/2017 για την αξία των υγροτόπων του Εθνικού Πάρκου και την πάταξη της λαθροθηρίας.  

Επιβάλλεται από τον κάθε πολίτη και ιδιαίτερα τους κυνηγούς να μη μετατρέπονται οι ίδιοι σε περιστασιακούς λαθροθήρες και να καταγγέλλουν, χωρίς ενδοιασμούς, κάθε περιστατικό λαθροθηρίας που πέφτει στην αντίληψή τους. Η αλλαγή πολιτικής και εφαρμογής των νομοθετικών διατάξεων, πραγματοποιώντας παράλληλα εξοντωτικούς ελέγχους θα συμβάλει αποφασιστικά.

Επιμέλεια, φωτογραφίες: Διονύσης Μαμάσης 

Περιβαλλοντολόγος, M.Sc. Αειφορικής Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ορνιθολογική έρευνα πεδίου  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Παράκτιοι αλιείς κατά της καταστροφικής βιντζότρατας

TF4Όπως και τον προηγούμενο χειμώνα, έχουμε νέα επεισόδια στο σήριαλ «οι βιντζότρατες ως αθώα εργαλεία της επιστήμης». Οι ιδιοκτήτες των (περίπου) διακοσίων σκαφών, που είναι εξοπλισμένα με το χαρακτηρισμένο από την εν ισχύι ευρωπαϊκή οδηγία για την αλιεία ως καταστροφικό αυτό συρόμενο εργαλείο, πιέζουν και πάλι, για να τους δοθεί κάποιων μηνών άδεια αλιείας με οποιοδήποτε δικαιολογητική βάση.

Υπενθυμίζουμε ότι ιδιαίτερα προσφιλές και όχι μόνο στη χώρα μας είναι το πρόσχημα της επιστημονικής έρευνας της σύνθεσης των αλιευμάτων. Είτε μιλάμε για τη φαλαινοθηρία και βρισκόμαστε στην Ιαπωνία είτε μιλάμε για τα μαυροδέλφινα και βρισκόμαστε στα Φερόε είτε μιλάμε για τα βυθόψαρα και βρισκόμαστε στην Ελλάδα, αποδεδειγμένα καταστροφικές μέθοδοι ή στόχοι αλιείας επιδιώκεται να βαφτιστούν «έρευνα».

Αν αξίζει να σημειώσουμε κάτι, είναι η έγκαιρη και τεκμηριωμένη αντίδραση της Πανελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής Αλιευτικών Συλλόγων, η οποία με πρόσφατο έγγραφό της προς το Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης ζητάει να παγώσει η διαδικασία προώθησης του «Διαχειριστικού Σχεδίου», που προωθεί ο Υπουργός Γεωργίας κ. Αποστόλου, ώστε να ακουστούν και οι δικές της απόψεις ως φορέα που εκφράζει χιλιάδες παράκτιους αλιείς σ’ όλη τη χώρα, που πλήττονται από την καταστροφική για το γόνο επίπτωση των βιντζοτρατών, όπως βέβαια και των άλλων συρόμενων εργαλείων.

Στο έγγραφό τους οι παράκτιοι αλιείς επισημαίνουν: 

- το λεγόμενο «Διαχειριστικό σχέδιο» υπεβλήθη με χρόνια καθυστέρηση και έρχεται σε αντίθεση με τις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Αλιείας

- τη μελέτη του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων ερευνών για το εργαλείο της βιντζότρατας, στην οποία τεκμηριώνονται καταστροφικές επιπτώσεις του, ιδιαίτερα απορρίψεις υπομεγέθων ψαριών

- το ανοικτό ενδεχόμενο να υπάρξουν συγκρούσεις μεταξύ των βινζοτρατάδων και των χιλιάδων παράκτιων αλιέων

- τη χρήση «ματιών» διαμέτρου 16 χιλιοστών έναντι των προβλεπομένων 40 από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1967/2004.

Πρέπει να έχουμε ακόμη υπόψη ότι η χρήση συρόμενων εργαλείων εκτός από το γόνο πλήττει και άλλα, σημαντικά από οικολογική άποψη, θαλάσσια είδη, όπως τα κοράλλια και τα λιβάδια ποσειδωνίας.

Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε διαδοχικά άδειες, ανακλήσεις και νέες αδειοδοτήσεις των βιντζοτρατών για «έρευνα». Και αυτό τη στιγμή που είχαν διατεθεί κονδύλια αποζημίωσης για την απόσυρση των εργαλείων αυτών, ακριβώς γιατί χαρακτηρίζονται καταστροφικά από τον Κανονισμό εργαλεία. 

Καιρός είναι να ληφθούν κάποιες μακρόχρονης οπτικής αποφάσεις. Οι ειδήσεις για την κατάσταση των ιχθυοαποθεμάτων διεθνώς είναι κάθε χρόνο και ανησυχητικότερες. Χρέος μας είναι να καταργήσουμε τα συρόμενα εργαλεία και να προστατεύσουμε τα αλιευτικά πεδία και συγχρόνως τα οικοσυστηματα, που εμπίπτουν στην κυριαρχία της χώρας μας, διαφυλλάσσοντας συγχρόνως και τις ευκαιρίες επιβίωσης των χιλιάδων παράκτιων ψαράδων της χώρας μας.

Συστήματα «έξυπνης» στάθμευσης και φωτισμού στη Χαλκίδα

TF1Η Χαλκίδα είναι ο πρώτος δήμος στην Ελλάδα, που θα εφαρμόσει πιλοτικά συστήματα «έξυπνων» τεχνολογιών για στάθμευση και φωτισμό, που αναμένεται να συμβάλουν ουσιαστικά στη βιωσιμότητα της πόλης.  

Η πρωτοβουλία του Δήμου Χαλκιδέων, που την υποστηρίζουν τεχνικά ο ΟΤΕ καθώς και εταιρίες πληροφορικής και δικτύωσης υπολογιστών, αναφέρεται στην εγκατάσταση δύο εφαρμογών για «έξυπνη» στάθμευση και φωτισμό σε επιλεγμένες περιοχές  της πόλης.

Έτσι με το smart Parking  θα εγκατασταθούν, σε κεντρικό σημείο της Χαλκίδας, ειδικοί αισθητήρες έξυπνης στάθμευσης, οι οποίοι, μέσω εφαρμογής στο κινητό, θα ενημερώνουν τους οδηγούς πού βρίσκονται ελεύθερες θέσεις στάθμευσης και πώς θα φτάσουν εκεί.

Σε περίπτωση που η επιλεγμένη θέση καταληφθεί από άλλο οδηγό, τότε γίνεται αυτόματα αναδρομολόγηση στην πλησιέστερη διαθέσιμη θέση. Η εφαρμογή αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου εύρεσης θέσης στάθμευσης, ο οποίος υπολογίζεται σε 20 λεπτά κατά μέσο όρο στα αστικά κέντρα και κατ’ επέκταση στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και στην εκπομπή ρύπων από τα οχήματα. 

Παράλληλα, η Δημοτική Αρχή θα μπορεί να διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα τις θέσεις στάθμευσης, αφού θα έχει εικόνα τόσο για το χρόνο στάθμευσης κάθε οχήματος, όσο και για κάθε στάθμευση που παραβιάζει τον Κ.Ο.Κ.

Σε ό,τι αφορά στην εφαρμογή Smart Lighting θα εγκατασταθούν συστήματα έξυπνου φωτισμού LED, τα οποία θα μπορούν να προσαρμόζονται, σε πραγματικό χρόνο, σε διαφορετικά επίπεδα έντασης φωτισμού, ανάλογα με την εποχή και την ώρα της ημέρας. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να μειωθεί σημαντικά η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, αφού υπολογίζεται πως τα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED εξοικονομούν περισσότερο από 60% στην κατανάλωση ρεύματος. 

Παράλληλα, μέσω εγκατάστασης ειδικής εφαρμογής θα γίνεται ευκολότερα η διαχείριση του δικτύου φωτισμού από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου, το οποίο θα μπορεί να επεμβαίνει άμεσα όποτε χρειάζεται και θα έχει συνεχώς εικόνα για την κατάσταση των φωτιστικών σωμάτων.

Τα δεδομένα και των δύο έξυπνων λύσεων θα συγκεντρώνονται, μέσω των δικτυακών υποδομών του ΟΤΕ, σε πλατφόρμα ενιαίας διαχείρισης (Smart & Connected Digital Platform), μέσω της οποίας θα είναι δυνατή η αλληλεπίδραση των εφαρμοζόμενων λύσεων, η ενοποιημένη απεικόνιση των αποτελεσμάτων τους και η διαχείρισή τους από εξουσιοδοτημένους εργαζόμενους του Δήμου.

 Σε μια εποχή, που η τεχνολογία εξελίσσεται αλματωδώς, είναι πολύ σημαντική η παραγωγή «προϊόντων», που μπορούν να συμβάλουν στη βιωσιμότητα των αστικών μας κέντρων. Και βέβαια θα πρέπει και οι δημοτικοί άρχοντες να ξεφύγουν από την τετριμμένη διαχείριση της καθημερινότητας, υιοθετώντας και εφαρμόζοντας καινοτόμες εφαρμογές. 

Η Χαλκίδα μάς δείχνει το δρόμο για τέτοιες πρωτοβουλίες. Ας ελπίσουμε  ότι το παράδειγμα της Χαλκίδας θα το ακολουθήσουν και άλλοι δήμοι, και, γιατί όχι, και η Πάτρα…

Created @ www.westweb.gr