en

Κοινωνία & πολιτισμός

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2004

ΣΤΟΧΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ

 

(Περιβαλλοντική Διακήρυξη των «πράσινων 8» - συνοπτική μορφή)

 

                Οι αποφάσεις που αφορούν το περιβάλλον λαμβάνονται όλο και περισσότερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό είναι λογικό: ο ρυπασμένος αέρας και το νερό δεν γνωρίζουν σύνορα , τα ευρωπαϊκά προϊόντα χρησιμοποιούνται και τρώγονται παντού, η βιομηχανία επιμένει για κοινά πρότυπα σ’ όλη την Ένωση.

Επιπλέον, αντιθέτως με το πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, στο οποίο οι εθνικές κυβερνήσεις κυριαρχούν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ισχυρό λόγο στη διαμόρφωση των περιβαλλοντικών πολιτικών, και έχει, ιστορικά, καταστεί σοβαρός συνήγορος των ζητημάτων υγείας, καταναλωτών και περιβάλλοντος. Η Ευρώπη έχει αυτή τη στιγμή μια από τις αυστηρότερες νομοθεσίες του κόσμου όσον αφορά την σήμανση των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων, για παράδειγμα.

 

                Όποιος νοιάζεται για το περιβάλλον και την επίδρασή του στην υγεία και την ποιότητα ζωής μας οφείλει, συνεπώς, να εξετάσει λεπτομερώς τις πολιτικές των υποψηφίων για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 10-13 Ιουνίου. Έχουμε όλοι τη γνώμη μας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον τρόπο που λειτουργεί, αλλά οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι που μετράνε. Για παράδειγμα το νέο Κοινοβούλιο (2004-2009) θα βρεθεί ενώπιον αποφάσεων για τα παρακάτω ζητήματα:

 

          Η χρήση ενεργείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπερβολικά υψηλή και χαμηλού δείκτη αποδόσεως, συμβάλλοντας στην κλιματική αλλαγή η οποία απειλεί τις ζωές εκατομμυρίων και μπορεί να έχει καταστροφικές επιπτώσεις στις οικονομίες μας. Η Ε.Ε. οφείλει να σταθεί ηγετικά στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για την περιστολή της κλιματικής αλλαγής, οφείλει να επενδύσει στην βελτίωση της αποδοτικότητας της ενέργειας και να δεσμευτεί στο στόχο της παραγωγής του 25% της συνολικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 2020. Επίσης χρειαζόμαστε περισσότερο πράσινες και αποδοτικές τεχνολογίες μεταφορών και να διερευνήσει τα αίτια της υψηλής ζήτησης μεταφορών.

 

          Πολλά χημικά χρησιμοποιούμενα σε καλλυντικά, προϊόντα οικιακής χρήσης, ενδύματα και έπιπλα συνιστούν απειλή για την υγεία μας και το περιβάλλον. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ψηφίσει νέες διατάξεις για τα χημικά – αυτές οφείλουν να είναι αυστηρότερες ώστε να διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα είναι απαλλαγμένα από τα περισσότερα επικίνδυνα χημικά.

 

          Η παγκόσμια βιοποικιλότητα μειώνεται με ρυθμούς άνευ προηγουμένου, πράγμα που απειλεί βιοτόπους, δάση, πουλιά, ζώα και ωκεανούς. Το Κοινοβούλιο οφείλει να σπεύσει για την ορθή εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσία της Ε.Ε. και να την εμποδίσει να χρηματοδοτήσει προγράμματα βλαπτικά για τγη φύση στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Ως μείζων αγοραστής και εισαγωγέας παράνομης ξυλείας η Ευρώπη οφείλει να ξεκαθαρίσει το νομοθετικό της πλαίσιο ώστε να παταχθούν οι λαθροϋλοτόμοι, και να δημιουργηθεί ένα θετικό διεθνές παράδειγμα.

 

          Θέλουμε γεωργία που να προστατεύει τη βιοποικιλότητα και να παρέχει καθαρή τροφή. Η αγροτική πολιτική οφείλει να μεταρρυθμιστεί ώστε να ευνοεί την αειφορική χρήση της γης, συνετή πολιτική αγροτικών προϊόντων και εμπόριο με πιο ίσους όρους  με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Η μόλυνση της φύσης και των τροφίμων από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς πρέπει να προληφθεί, η χρήση φυτοφαρμάκων πρέπει να μειωθεί και τα νερά και τα εδάφη να προστατευθούν. Πρόνοια πρ’επει να ληφθεί για να ανταμειφθούν οι οι αγρότες εκείνοι που παίζουν ρόλο στην  προστασία της φύσης.

 

          Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλει να διασφαλίσει την ανάπτυξη ενός συστήματος δίκαιου εμπορίου το οποίο να υπερασπίζεται αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανόνες και να μην οδηγεί στην υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Διατάξεις πρέπει να εκπονηθούν οι οποίες να καθιστούν τις μεγάλες επιχειρήσεις υπεύθυνες και υπόλογες για τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις της δράσης τους.

 

Τι μπορώ να κάνω;

Φρόντισε να βεβαιωθείς ότι οι υποψήφιοι συνειδητοποιούν ότι το περιβάλλον έχει προτεραιότητα. Αυτά που αυτοί θ’ αποφασίσουν για την Ευρώπη , θα επηρεάσουν το καθημερινό σου περιβάλλον και θα έχουν παγκόσμια επίδραση.

 

Birdlife International www.birdlife.net

Climate Network Europe (CAN) http://www.climnet.org

European Environmental Bureau (EEB) www.eeb.org

Friends of the Earth Europe www.foeeurope.org

Greenpeace European Unit http://eu.greenpeace.org

European Federation for Transport and Environment (T&E) www.t-e.nu

WWF European policy Office www.panda.org/epo

Created @ www.westweb.gr