en

Αρχείο Δ. Τύπου

Η τοποθέτηση της ΟΙΚΙΠΑ για την χάραξη της γραμμής του νέου τρένου

Πάτρα 1 Νοεμβρίου 2017

Η άφιξη του νέου σύγχρονου τρένου στην Πάτρα και η σύνδεση του με το νέο λιμάνι, είναι ένα θέμα με προφανή οφέλη, στο οποίο ομονοούν όλοι οι τοπικοί φορείς. 

Υπάρχει μια σαφής διχογνωμία σε σχέση με τη χάραξη της νέας γραμμής. 

Από τη μια οι κάτοικοι των περιοχών όπου θα περάσει η γραμμή αλλά και η Δημοτική Αρχή της Πάτρας, προτείνουν την περιμετρική διέλευση ή την πλήρη υπογειοποίηση της από το Ρίο μέχρι την Πάτρα και από την άλλη, η ΕΡΓΟΣΕ, Η Περιφέρεια το ΤΕΕ κλπ, προκρίνουν την μερική υπογειοποίηση της γραμμής από τον Αγ.Διονύσιο (και εσχάτως από την Κανελλοπούλου) μέχρι τον Αγ.Ανδρέα.

Η ΟΙκολογική Κίνηση Πάτρας με αίσθημα ευθύνης που εδώ και 31 χρονιά θεωρεί ότι διαθέτει, θέτει τα παρακάτω ερωτήματα στο δημόσιο διάλογο.

-          Η περιμετρική διέλευση ή η πλήρης υπογειοποίηση  ανεβάζουν σαφώς το προϋπολογισθέν κόστος. Ποιο είναι ακριβώς  το ευρωπαϊκό κονδύλι που έχει σήμερα εγκριθεί και ποια είναι τα περιθώρια που υπάρχουν για μια πιθανή αύξηση του;

-          Με δεδομένο ότι ο υπάρχων προαστιακός θα «πατήσει» πάνω στις ράγες της νέας γραμμής, η ενδεχόμενη μετατροπή του σε «μετρό» από το Ρίο μέχρι την Πάτρα, δεν θα ακυρώσει τη λειτουργία του ως προαστιακού, που σημαίνει αρκετές στάσεις στις διάφορες γειτονιές; 

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 5 ενδιάμεσες στάσεις από το Ρίο στην Πάτρα. Έχει υπολογιστεί ότι θα μειωθούν σε 2-3 το πολύ, αφού η κατασκευή υπόγειων στάσεων είναι εξαιρετικά δαπανηρή, άρα  δύσκολα επιλέξιμη

-          Ποια είναι ακριβώς τα στοιχεία της τεχνικής μελέτης, σχετικά με τα «εμπόδια» που θα μπουν στις περιοχές από όπου θα περνάει; 

Οι κάτοικοι μιλούν για πολλά σημεία όπου θα κτιστούν τείχη 5-6 μέτρων, η ΕΡΓΟΣΕ με δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών της,  μιλάει για τείχη  1,5μέτρων το πολύ, σε μερικά σημεία.  

Ποια είναι η αλήθεια, στο βαθμό που δεν έχουν όλοι οι πολίτες πρόσβαση στην τεχνική μελέτη;

Για το λόγο αυτό καλούμε το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, να πάρει άμεσα την πρωτοβουλία οργάνωσης μιας ανοικτής ημερίδας,όπου η ΕΡΓΟΣΕ οφείλει επί τέλους να  παρουσιάσει  τα πλήρη τεχνικά στοιχεία και να  απαντήσει σε ερωτήματα φορέων και πολιτών για το σοβαρό αυτό ζήτημα. 

Στη συνέχεια θα πρέπει  όλοι μαζί να συμφωνήσουμε σε μια πρόταση, που δεν θα δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις γειτονιές  από όπου θα περνά επιφανειακά το τρένο, και ταυτόχρονα δεν θα  έχει υπέρμετρες διεκδικήσεις που θα τινάζουν το έργο στον αέρα,  με δεδομένο ότι υπάρχει τελικός ορίζοντας υλοποίησης, το 2023.

 

Από τα παραπάνω προκύπτει και η θέση της ΟΙΚΙΠΑ, που  κινείται σε 4 άξονες:

1. Είμαστε κατά της περιμετρικής διέλευσης αφού το τρένο πρέπει να αποτελεί οργανικό κομμάτι της πόλης και όχι να εξοβελίζεται από αυτή.

Πέρα από αυτό,  μια νέα χάραξη, απαιτεί καινούργιες μελέτες, απαλλοτριώσεις κλπ που σημαίνει ότι χάνουμε τον ορίζοντα του 2023, με καθυστέρηση του έργου για μερικές δεκαετίες, πέρα από το υπέρογκο οικονομικό κόστος υλοποίησης,  που είναι αμφίβολο αν χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά κονδύλια

2. Δεν συμφωνούμε με  την πλήρη υπογειοποίηση της γραμμής από το Ρίο στην Πάτρα, που θα μετατρέψει τον υπάρχοντα προαστιακό σε μετρό, ακυρώνοντας τη λειτουργία του

3. Εκτιμούμε ότι είναι απαραίτητη η μερική υπογειοποίηση του τρένου από τον Αγ.Διονύσιο μέχρι τον Αγ.Ανδρέα, ώστε η κεντρική παραλιακή ζώνη της πόλης να διαμορφωθεί ως ένα ενιαίο παραλιακό πάρκο,  που θα συνδέει τον κεντρικό αστικό ιστό με τη θάλασσα.

4. Η επιφανειακή διέλευση στα σημεία όπου δεν προβλέπεται υπογειοποίηση,  πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο που να μη χωρίζει τις συνοικίες στα 2, και να προσεγγίζει την επιβάρυνση  που και σήμερα υπάρχει, με την επιφανειακή διέλευση του προαστιακού σιδηρόδρομου

5. Είναι απαραίτητη η τμηματική κατασκευή της νέας γραμμής, ώστε να λειτουργεί παράλληλα και ο προαστιακός σε ένα μεγάλο μέρος του.

 

Καλούμε τους φορείς της πόλης να τοποθετηθούν με υπευθυνότητα σε ένα δημόσιο διάλογο που πρέπει άμεσα να διευρυνθεί. Σε ένα τέτοιο έργο έργο ζωτικής αλλά και οικολογικής σπουδαιότητας, οφείλουμε όλοι να έχουμε λόγο.