en

Δ. Τύπου

Ο σταθμός αδέσποτων είναι λύση, όχι πρόβλημα! Υποστήριξη χρειάζεται όχι πρόστιμα

Πάτρα,   3-11-2015

 

Οι φιλόζωοι της Πάτρας, αλλά και κάθε πολίτης που συμμερίζεται τη θέση ότι η καλή μεταχείριση των αδέσποτων ζώων είναι δείκτης πολιτισμού, παρακολουθούν με κατάπληξη το θέατρο του παραλόγου που εκτυλίσσεται γύρω από το μέλλον του σταθμού για την φροντίδα των ζώων αυτών που λειτουργεί στο χώρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ο σταθμός αυτός λοιπόν, και οι εθελοντές που επί 20ετία τον λειτουργούν αντί να δεχτούν συγχαρητήρια και οικονομική στήριξη για το πολύτιμο έργο που προσφέρουν, δέχτηκαν από την Κτηνιατρική Υπηρεσία εξοντωτικό πρόστιμο 3.500 ευρώ, γιατί οι εγκαταστάσεις του δεν είναι τέλειες και μπορεί τα ζώα, αν κάνει κρύο, να κρυώνουν και άλλες ελλείψεις τυπικά ίσως βάσιμες και άλλο τόσο εξωπραγματικές!

 

Η Οικολογική Κίνηση Πάτρας καλεί το Δήμο Πατρέων, την Πρυτανεία, την Διεύθυνση Κτηνιατρικής, να συνεννοηθούν κατεπειγόντως ώστε το πρόστιμο να ανακληθεί και η δημόσια υπηρεσία υπέρ των αδέσποτων αλλά και της ανθρωπιάς μας, που προσφέρει ο Σύλλογος των εθελοντών που στηρίζει το σταθμό να συνεχίζει να παρέχεται από εθελοντές και οι όποιες ελλείψεις αλλά και τα (λίγα εξάλλου) λειτουργικά έξοδα του, κυρίως για την διατροφή των ζώων, να καλυφθούν εκ μέρους του Δήμου.

 

Η εμπειρία όχι μόνο από την πόλη μας αλλά και από άλλες περιοχές δείχνει ότι η παροχή αυτών των υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο από εθελοντές είναι η μόνη αποτελεσματική λύση.

Ας μην κάνουμε τα πράγματα  χειρότερα, μια λογική λύση για το θέμα δεν μπορεί να περιμένει!

Θετικός ο σχεδιασμός για τα απορρίμματα- υπερβολικές οι στοχεύσεις- στροφή της Δημοτικής Αρχής για την μονάδα επεξεργασίας σύμμεικτων

Πάτρα 18 Οκτωβρίου 2015

Ο  σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής για τη διαχείριση των στερεών  απορριμμάτων, εμπεριέχει αρκετά θετικά στοιχεία  σε ότι αφορά την ανάλυση των δεδομένων και των δράσεων ή την υλοποίηση προγράμματος κομποστοποίησης για τα οργανικά. Από την άλλη όμως οι στοχεύσεις που βάζει είναι μη ρεαλιστικές. Σημαντική είναι και η στροφή για την αναγκαιότητα λειτουργίας μονάδας επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων.

 Πιο αναλυτικά, με βάση και με τη διαβούλευση που έγινε με τους φορείς  την παρελθούσα Παρασκευή, προκύπτουν τα παρακάτω στοιχεία:

1. Ο νέος σχεδιασμός προβλέπει για την επόμενη πενταετία δεκαπλασιασμό του συνολικού ποσοστού ανακύκλωσης και κομποστοποίησης ( από 5% που είναι σήμερα σε 50% το 2020). Θεωρητικά ο στόχος αυτός συμπίπτει με τον Εθνικό σχεδιασμό, στην πραγματικότητα όμως είναι εξωπραγματικός αφού καλούμαστε σε 5 χρόνια να προσεγγίσουμε ποσοστά που έχουν σήμερα  ευρωπαϊκές χώρες (Ελβετία, Σουηδία Βέλγιο) με  υψηλά πολιτισμικά επίπεδα και παράδοση δεκαετιών στον τομέα αυτό. Ιδιαίτερα για την κομποστοποίηση οφείλουμε να τονίσουμε ότι απαιτείται αυξημένη συνειδητοποίηση των πολιτών που θα πρέπει να κάνουν μεγαλύτερο διαχωρισμό στην πηγή, από ότι σήμερα

2. Όπως  διευκρινίστηκε στη δημόσια διαβούλευση, 30000 τόνοι από τα σύμμεικτα απορρίμματα (1/3 του συνόλου) θα πηγαίνουν σε μονάδα  επεξεργασίας όπου θα γίνεται ανάκτηση ανακυκλωμένων υλικών και αερόβια κομποστοποίηση. Θεωρούμε θετικό το γεγονός ότι η Δημοτική Αρχή βλέπει πλέον αναγκαία την λειτουργία τέτοιας μονάδας έστω και μικρής, δικαιώνοντας την θέση που έχει διαχρονικά η ΟΙΚΙΠΑ ότι δεν αρκεί η διαλογή στην πηγή για ουσιαστική μείωση του τελικού υπολείμματος. Παραμένει ζητούμενη βέβαια τόσο η χρηματοδότηση του έργου όσο και η σύντομη κατασκευή του 

3. Οι υπολογισμοί της Δημοτικής Αρχής για τελικό υπόλειμμα  της τάξης του 25% που θα πηγαίνει σε ΧΥΤΥ, είναι εκτός πραγματικότητας. Κατά τις δικές μας εκτιμήσεις, με  αισιόδοξες προβλέψεις και με μεγάλες καμπάνιες ευαισθητοποίησης, ίσως   καταφέρουμε σε 5 χρόνια να φτάσουμε σε ένα συνολικό ποσοστό ανακύκλωσης και κομποστοποίησης 25%. Με βάση το γεγονός ότι στην μονάδα σύμμεικτων θα πηγαίνουν 30000 τόνοι ετησίως (1/3 του συνόλου), υπολογίζουμε να  ανακτώνται περίπου 7000 τόνοι σύμφωνα με την εμπειρία της αντίστοιχης μονάδας στα Χανιά (και όχι  βέβαια 21000 τόνοι  όπως γράφει η μελέτη, νούμερο που δεν στηρίζεται πουθενά). Αν προσθέσουμε και την παραγωγή  περίπου 5000 τόνων υλικού τύπου κομπόστ (μπορεί να χρησιμοποιείται για επικάλυψη παλαιών ΧΥΤΑ κλπ), έχουμε μια συνολική εκτροπή  μέσω της μονάδας 12000 τόνων ή ποσοστό 13% επί του συνόλου.

Συνεπώς στην καλύτερη περίπτωση στο τέλος της πενταετίας και εφόσον λειτουργήσει η μονάδα επεξεργασίας σύμμεικτων,  θα έχουμε και πάλι ένα ποσοστό άνω του  60% που θα πηγαίνει σε ΧΥΤΥ.

4. Αποκαλυπτική είναι η διεθνής εμπειρία που καταδεικνύει ότι κράτη, ακόμα και με υψηλά ποσοστά ανάκτησης από ανακύκλωση ή κομποστοποίηση, έχουν υπόλειμμα πάνω από 40% (βλ. πρόσφατη έκθεση της EUROSTAT για τις χώρες της Ευρώπης). Το μεγαλύτερο μέρος αυτού το υπολείμματος το οδηγούν σε μονάδες καύσης. 

Συμπερασματικά, εφ όσον  δηλώθηκε από τη Δημοτική Αρχή ότι ο ΧΥΤΑ της Ξερόλακας ακόμα και με τον τοίχο αντιστήριξης έχει «ζωή» περίπου 3 χρόνια, πρέπει από τώρα να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα και σε ότι αφορά την γρήγορη κατασκευή της μονάδας ανακύκλωσης-κομποστοποίησης (κατά τη γνώμη μας θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερης δυναμικότητας)  και στην ενδεχόμενη νέα χωροθέτηση του (σε συνδυασμό με τον ΧΥΤΥ) γιατί η επιλογή του Φλόκα έχει  μεγάλη οικονομική επιβάρυνση για τη διάνοιξη δρόμων κλπ.

Η ΟΙΚΙΠΑ προτίθεται να καταθέσει αρμοδίως τις θέσεις και προτάσεις της στα πλαίσια της εξελισσόμενης διαβούλευσης. Σε κάθε περίπτωση θέλουμε να τονίσουμε ότι πέρα από  τις  ενστάσεις που διατυπώσαμε, θα συμβάλουμε με όλες μας τις δυνάμεις  -όπως κάνουμε τόσα χρόνια- στην ευαισθητοποίηση των πολιτών που έχουν κομβικό ρόλο στη διαδικασία αυτή. Είναι απαραίτητο προς τούτο, με την ευθύνη του Δήμου να υπάρξει συντονισμός και συνεργασία όλων  συλλογικοτήτων και φορέων αυτής της πόλης.

 Η προηγούμενη εμπειρία με τη λειτουργία ομάδας ανακύκλωσης από στελέχη του Δήμου, εκπροσώπους τοπικών φορέων και συλλογικοτήτων της πόλης (όπου συμμετείχε και η ΟΙΚΙΠΑ) ήταν θετική και πρέπει να συνεχιστεί. 

Η σημαντική αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης και κομποστοποίησης είναι ένα στοίχημα ζωής που η Πάτρα οφείλει να κερδίσει.

Να τελειώνουμε με τα σχολάζοντα περίπτερα (και όχι μόνο)

Πάτρα 8-9-2015

Η ανακοίνωση της κατεδάφισης από το Δήμο Πατρέων ορισμένων από τα λεγόμενα «ορφανά» ή σχολάζοντα περίπτερα, είναι είδηση ευπρόσδεκτη και κινείται στην ορθή κατεύθυνση.

Η Οικολογική Κίνηση Πάτρας έχει επανειλημμένα τονίσει την  ανάγκη να αντιμετωπισθεί η εν γένει παρουσία περιπτέρων στις πλατείες και πεζοδρόμια της Πάτρας με βάση τα νέα δεδομένα που ισχύουν σήμερα. Αυτά είναι  η επάρκεια κανονικών στεγασμένων χώρων για εμπορική δραστηριότητα, η χρονική απομάκρυνση από τις πολεμικές περιόδους, μετά τις οποίες δίδονταν περίπτερα σε αναπήρους ως λύση επαγγελματικής αποκατάστασης, η ελεύθερη πώληση όλων των ειδών περιπτέρου, χωρίς να τίθεται θέμα άδειας προς ειδικές κατηγορίες πολιτών.

 Με βάση αυτά,  θεωρούμε ότι η πολιτική αυτή πρέπει να συνεχιστεί μέχρι την πλήρη απομάκρυνση όλων των σχολαζόντων περιπτέρων. Τονίζουμε την ανάγκη όχι μόνο να γίνονται οι κατεδαφίσεις, αλλά και να καταργούνται οριστικά οι θέσεις αυτών που κατεδαφίζονται, να μην μεταφέρονται αλλού δηλαδή. 

Είναι σημαντικό επίσης να γίνουν αποτελεσματικές ενέργειες και για την μεταστέγαση κατά προτεραιότητα και περιπτέρων σε λειτουργία, αλλά που παρεμποδίζουν αισθητά την κίνηση των πεζών καταλαμβάνοντας το μεγαλύτερο μέρος του πλάτους πεζοδρομίων.

 

 Επιπλέον θεωρούμε αναγκαία, ιδιαίτερα χρήσιμη για την εξυπηρέτηση των πεζών και εφικτή, μια σταδιακή αλλά χωρίς επιστροφή γενική πολιτική περιορισμού, τόσο σε αριθμό όσο και σε έκταση που καταλαμβάνουν, των κατασκευασμένων πάνω σε κοινόχρηστους χώρους αυτών καταστημάτων που, όπως όλοι γνωρίζουμε, συχνά λαμβάνουν (πόσο νόμιμα άραγε;) διαστάσεις μικρών σούπερ μάρκετ, μειώνοντας έτσι σοβαρά τη χρηστικότητα πλατειών και πεζοδρομίων. 

Εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν, ας επέμβουμε επιτέλους σοβαρά σε καταστάσεις που περιορίζουν τους έτσι κι αλλιώς ανεπαρκείς κοινόχρηστους χώρους  μας.

 

Τα πλαστικά πνίγουν τη ζωή μας!

Πάτρα 4 – 6 - 2015

5η Ιουνίου - Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος  2015

Η Οικολογική Κίνηση Πάτρας  αφιέρωσε τη φετινή της δράση, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, στην αντιμετώπιση του προβλήματος  των πλαστικών αποβλήτων. Με στόχο να συμβάλουμε στη δημιουργία μιας νέας νοοτροπίας μείωσης του πλαστικού και συστηματικής  ανακύκλωσής του, μέλη και φίλοι της Οικολογικής Κίνησης Πάτρας βρεθήκαμε το Σάββατο 5 Ιουνίου, στις 8 το βράδυ, στον πεζόδρομο της Γεροκωστοπούλουπροβάλλαμε υπαίθρια μικρού μήκους  σχετικό ντοκυμανταίρ και μιλήσαμε με τους πολίτες για την ανάγκη να περιορίσουμε δραστικά την απόρριψη πλαστικών στο περιβάλλον. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε απόφαση με την οποία ζητεί μέτρα που θα μειώσουν τη χρήση του πιο επιβαρυντικού για το περιβάλλον πλαστικού υλικού, της πλαστική σακούλας στα επίπεδα των 90 ετησίως ανά  άτομο μέχρι το 2019 και στις 40 ως το 2025. Συγκριτικά αναφέρουμε ότι στη χώρα μας σήμερα ο αριθμός αυτός είναι 200 ανά άτομο ετησίως. Η επίτευξη των στόχων αυτών είναι κάτι που χρωστάμε τόσο σε μας τους ίδιους όσο και στα άλλα ζωντανά είδη.

Λίγα λόγια για τα πλαστικά απόβλητα

Είναι ελαφρά, εύπλαστα, στεγανά, μαλακά ή σκληρά, αντέχουν, είναι φθηνά.  Είναι τα ΠΛΑΣΤΙΚΑ, το πιο χαρακτηριστικό προϊόν του πολιτισμού μας.

Σήμερα όμως γνωρίζουμε καλά ότι υπάρχει και η σκοτεινή τους όψη. Πλήθος μελετών και παρατηρήσεων αλλά και η κοινή μας πείρα δείχνουν ότι τα πλαστικά, ιδιαίτερα αυτά της μιας χρήσεως είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για το περιβάλλον.

Ρυπαίνουν αισθητικά τοπία, ρέματα, αγροτική γη, θάλασσες, λίμνες, ποτάμια. Σκοτώνουν πλήθος θαλάσσια ζώα που τα περνούν για τροφή. Γεμίζουν τους χώρους ταφής αποβλήτων. Όταν διαλύονται, με την επίδραση του ήλιου και του νερού, γίνονται μικρές ίνες  και τρίμματα και περνούν στην τροφική αλυσίδα, φθάνουν στο πιάτο μας.  

ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΑΡΑ ΛΥΣΗ.

Τι πρέπει να κάνουμε;   ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ τα πλαστικά καθημερινής χρήσης και όποια άλλα μπορούμε. ΜΕΙΩΝΟΥΜΕ  δραστικά τη χρήση πλαστικής σακούλας. ΔΕΝ ΤΑ ΠΕΤΑΜΕ στη θάλασσα. Καθένας και όλοι μαζί πρέπει να δράσουμε αποτελεσματικά!

ΜΕΙΩΣΗ – ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ των πλαστικών! Το χρωστάμε στη Γή μας!

Ημέρα κατά του θορύβου

ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΧΟΡΡΥΠΑΝΣΗ www.ixoripansistop.gr

Πάτρα 5 Μαΐου 2015

Ημέρα κατά του θορύβου:

Δράσεις του Δικτύου για την Προστασία από την Ηχορρύπανση

 

Το Δίκτυο Φορέων για την Προστασία από την Ηχορρύπανση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης κατά του Θορύβου, που γιορτάστηκε προ ημερών, οργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά, σχετικές δράσεις που θα λάβουν χώρα το Σάββατο 9 Μαΐου από τις 11π.μ. ως τις 1μ.μ.

Συγκεκριμένα θα γίνουν οι εξής δράσεις:

-       Περίπτερο με ενημερωτικό υλικό στη διασταύρωση των οδών Ρ. Φεραίου και Γεροκωστοπούλου όπου τα μέλη του Δικτύου θα μοιράσουν ενημερωτικά φυλλάδια και θα συζητήσουν με τους πολίτες για τις βλαβερές συνέπειες της ηχορρύπανσης στην καθημερινή μας ζωή (κορνάρισμα, δυνατή μουσική, χαλασμένες εξατμίσεις, φωνασκίες κλπ) καθώς και τις ενέργειες που μπορούν να κάνουν για να προστατευθούν

-       Συλλογή υπογραφών κατά των πάσης φύσεως πηγών ηχορρύπανσης, για να εφαρμοστεί επιτέλους η σχετική νομοθεσία και να μην κωφεύουν οι αρμόδιες  Υπηρεσίες 

-        Διανομή ενημερωτικού υλικού στα σταθμευμένα (και διπλοπαρκαρισμένα) οχήματα, σχετικά με τις αρνητικές συνέπειες του άσκοπου κορναρίσματος, μαρσαρίσματος, χαλασμένων εξατμίσεων κλπ από ομάδα μελών του Δικτύου που θα περπατήσει κατά μήκος των οδών Κορίνθου και Μαιζώνος από την Κολοκοτρώνη ως τη Γούναρη

Καλούμε όλους να πλαισιώσουν τις δράσεις μας

 

Οι Φορείς του Δικτύου για την Προστασία από την Ηχορρύπανση

—  ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ www.protasi.org.gr

—  ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΗΧΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ 

—  ΚΟΙΝΟ_ΤΟΠΙΑ www.koinotopia.gr

—  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ www.oikipa.gr

—  ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ www.politesendrasei.gr

 

Πληροφορίες για δημοσιογράφους: ΠΡΟΤΑΣΗ  2610.451790 (8-12π.μ.) 

ΟΙΚΙΠΑ  2610.321010 (7 – 9μ.μ.), ΚΟΙΝΟ_ΤΟΠΙΑ  2615.002009  

 

Λογότυπος Δικτύου Φορέων για την Προστασία από την Ηχορρύπανση.JPG

Μπαζότοπος και αυθαίρετος δρόμος από μπάζα μέσα στην πόλη!

Πάτρα     16/03/2015

Μέλος της ΟΙΚΙΠΑ διερχόμενο με αυτοκίνητο την Τρίτη 7 Απριλίου από την οδό Κανελλοπούλου στην Αγυιά και ειδικότερα πριν από το σημείο όπου η μεγάλη καμπύλη του δρόμου, έγινε μάρτυρας όχι μόνο ρίψης μπάζων από γερανοφόρο όχημα αλλά και επίστρωσης με χαλίκι και ισοπέδωσης αυτών σε μια έκταση πολλών δεκάδων τετραγωνικών μέτρων. Το σημείο όπου έγινε η ρίψη των μπάζων εντοπίζεται στο τμήμα του Έλους της Αγυιάς που βρίσκεται ανατολικά της εν λόγω οδού και το οποίο απέκοψε από το μεγαλύτερο (δυτικό) μέρος του Έλους η κατασκευή της οδού. 

Το τμήμα όμως αυτό έχει υγροτοπικά χαρακτηριστικά (διέρχεται μικρό ρέμα, υπάρχει καλαμιώνας και υγρόφιλη βλάστηση όπως ιτιές). Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που επισυνάπτουμε, ο παράπλευρος της οδού αδιέξοδος χαλικόδρομος έχει καταλήξει μπαζότοπος. Μπάζα (κομμάτια ασφάλτου και χαλίκι) αποτίθενται σε σειρά σωρών στο πλάι του δρόμου αυτού  και εις βάρος του καλαμιώνα, με χειρότερη περίπτωση την απόρριψη – ισοπέδωση τμήματος καλαμιώνα που διαπιστώθηκε στις 7 Απριλίου.

 Η Οικολογική Κίνηση Πάτρας προέβη σε αναφορά, στις 8 Απριλίου, προς τον αρμόδιο αντιδήμαρχο πολεοδομικού σχεδιασμού και πρασίνου κ. Π. Στάμο, χωρίς να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα, δεδομένου ότι, μια βδομάδα μετά, στις 15 Απριλίου, διαπιστώσαμε ότι η απόρριψη μπάζων και η επίστρωσή τους  με χαλίκι συνεχίστηκε με πιθανό, όπως φαίνεται και στις νεότερες φωτογραφίες, σκοπό την βαθμιαία κατασκευή αυτοσχέδιου παράνομου δρόμου σε βάρος εκεί υγροτοπικής βλάστησης.

Με νέα σημερινή αναφορά μας θέσαμε υπόψη του αντιδημάρχου κ. Στάμου και τα νέα στοιχεία. Αναμένουμε κατεπείγουσα εκτίμηση της κατάστασης και άμεση λήψη μέτρων. 

Αυθαίρετοι δρόμοι και μπαζότοποι μέσα στην Πάτρα παραπέμπουν σε τριτοκοσμική εικόνα και δεν μπορεί να γίνουν ανεκτοί.

Baza

Κατακρεουργούν παράνομα τις λεύκες στο προαύλιο του Αγ.Ανδρέα

Πάτρα 29-3-2015

Το εκκλησιαστικό συμβούλιο του Αγ.Ανδρέα εδώ και καιρό έχει βάλει σαν στόχο την κοπή 5 τεράστιων λευκών στον προαύλιο χώρο του ναού.

Έτσι μετά την αποτυχημένη προσπάθεια που έκαναν τον προηγούμενο  Νοέμβρη (αποσοβήθηκε έπειτα από κινητοποίηση της ΟΙΚΙΠΑ και των περιοίκων), επανήλθαν την προηγούμενη Παρασκευή έχοντας μια άδεια της Πολεοδομίας που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο σκαρίφημα της υπηρεσίας για  δένδρα που έχουν ήδη κοπεί από τον Μάρτιο του 2014!

Ενημερώσαμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο πρασίνου κ.Στάμο που συμφώνησε μαζί μας για την  (μη) ισχύ της άδειας. Στη συνέχεια οι υπεύθυνοι του ναού άλλαξαν τακτική και άρχισαν να μιλούν για κλάδεμα στις λεύκες και όχι κόψιμο. Όμως όπως φαίνεται στις φωτογραφίες ήδη το ένα δένδρο το «πετσόκοψαν» προκαλώντας αμφιβολίες για την επιβίωση του.

Ο αρμόδιος προϊστάμενος της υπηρεσίας πρασίνου κ.Κωστόπουλος που έκανε αυτοψία στο χώρο κατ εντολή του Δήμου, μας είπε ότι και η εποχή που κλαδεύουν τις λεύκες είναι ακατάλληλη (τα δένδρα είναι καταπράσινα και τραυματίζονται ανεπανόρθωτα) και ο τρόπος κλαδέματος είναι υπερβολικός, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος.

Η ΟΙΚΙΠΑ καταθέτει  έγγραφο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο όπου ζητά τα παρακάτω.

1. Να σταλεί άμεσα συνεργείο της Πολεοδομίας προκειμένου να πιστοποιήσει με το σκαρίφημα που διαθέτει, ότι τα δένδρα που περιγράφονται στην άδεια έχουν ήδη κοπεί και στη συνέχεια να ενημερώσει εγγράφως το Ναό ότι η άδεια δεν έχει πρακτική ισχύ

2. Αν επιμένουν να γίνει το κλάδεμα (για μας απαράδεκτο για το λόγους που προαναφέραμε) να παρίστανται γεωπόνοι του Δήμου για να μη συνεχιστεί το κατακρεούργημα.

Ήδη με την  δική μας παρέμβαση αλλά και πολλών περιοίκων, το Σάββατο το πρωί, σταμάτησαν οι εργασίες, με τη ζημιά να έχει γίνει  σε μια λεύκα. Δεν πρέπει επ ουδενί να συνεχιστεί και στις υπόλοιπες.

Και ένα σχόλιο: Μας είναι ακατανόητες αυτές οι πράξεις αφού αναμέναμε από   την  Εκκλησία με ότι αυτή  πρεσβεύει, να είναι πιο ευαίσθητη σε θέματα περιβάλλοντος που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των συμπολιτών. Ιδιαίτερα σε μια πόλη σαν την Πάτρα όπου υπάρχουν ελάχιστοι χώροι πρασίνου.

Εμείς θα εξαντλήσουμε όλα τα μέσα  (με κινητοποιήσεις αλλά και ένδικες ενέργειες) για να μην τελεσθεί αυτό το ανοσιούργημα.

Leukes

 

 

Δέκα αποφάσεις για την κατεδάφιση 27 αυθαιρέτων στα Σαμαραίικα της Στροφυλιάς.

Πάτρα 4 Μαρτίου 2015

Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/νήσου – Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου, έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης Δασών Αχαίας και του Δασαρχείου Πατρών, εκδόθηκαν δέκα (10) αποφάσεις για κατεδάφιση εικοσιεπτά (27) κτιρίων (οικίες, αποθήκες, αντλίες κλπ) που έχουν ανεγερθεί παράνομα, από το έτος 1980, στη θέση Σαμαραίικα του Δάσους της Στροφυλιάς στην περιοχή της πρώην Κοινότητος Μετοχίου Αχαίας.

   Τα κτήρια αυτά, βρίσκονται εντός της αναδασωτέας έκτασης που είχε κηρυχθεί με την αριθ.2058/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

   Αναμένεται σύντομα να εκδοθούν όμοιες αποφάσεις και για τα επτά (7) αυθαίρετα που βρίσκονται στην αναδασωτέα έκταση της αριθ. 105217/5266/2012 αποφάσεως του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου – Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου.

   Συγχαίρουμε τις Δασικές Υπηρεσίες που παρά τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετώπισαν, κατάφεραν το ακατόρθωτο.