en

Επιβαρύνουν το περιβάλλον οι προβολείς του Αναψυκτηρίου στη παραλία της Καλόγριας

ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ

E2Επιβαρυντική για το περιβάλλον της προστατευόμενης περιοχής είναι η χρήση προβολέων από το  μεγάλο αναψυκτήριο-ταβέρνα στην παραλία της Καλόγριας στο δάσος της Στροφυλιάς. Η συγκεκριμένη επιχείρηση, παρά την ενημέρωση που είχε από το Φορέα Διαχείρισης, από το ξεκίνημα της δραστηριότητάς της έως σήμερα, δεν έχει συμμορφωθεί απόλυτα με τις υποδείξεις που έγιναν λόγω των παρεκκλίσεων των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας.

Συγκεκριμένα: Ύστερα από αναφορές ιδιωτών, πραγματοποίησα εκεί αυτοψία στις 15-10-16 από τις πρώτες βραδινές ώρες έως και μετά τα μεσάνυχτα, οπότε διαπίστωσα ότι διατηρούσε ενεργούς δύο μεγάλης ισχύος  προβολείς, που φωτίζουν το γύρω δασικό χώρο και το πέριξ αμμοθινικό οικοσύστημα. Αυτοί βρίσκονται τοποθετημένοι επιπροσθέτως σε μεγάλο ύψος πάνω σε κολώνα δημόσιου φωτισμού. Ο ένας από αυτούς που φωτίζει προς τα νότια είναι ιδιαίτερα ισχυρός και η δέσμη του κατευθύνεται παράλληλα στο έδαφος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η δέσμη του να φωτίζει σε πολύ μεγάλη απόσταση φθάνοντας έως και το επόμενο παρκινγκ στις εκβολές του Κέντρου, (500 περίπου μέτρα). 

Ο συγκεκριμένος προβολέας παράγει ψυχρό φωτισμό, που σημαίνει ότι μέρος του εκτείνεται μέσα στο φάσμα του υπεριώδους. Αυτό τον καθιστά ιδιαίτερα επιβλαβή, αφού, όπως είναι παγκοσμίως αποδεδειγμένο, επηρεάζει αρνητικά τα περισσότερα είδη της άγριας πανίδας. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με αναφορές από ερασιτέχνες ψαράδες, που διανυχτερεύουν στην περιοχή, οι δύο προβολείς παραμένουν αναμμένοι όλη τη νύχτα. Αυτό σε συνδυασμό με τον υπόλοιπο φωτισμό, που χρησιμοποιεί η επιχείρηση, υποβαθμίζει τη φυσική κατάσταση του εκεί οικοσυστήματος, καθώς η δραματική αύξηση του τεχνητού φωτισμού επηρεάζει πολλαπλάσια έκταση από αυτή που καταλαμβάνει η εν λόγω επιχείρηση. Αυτό προβάλλει μια εικόνα αστικοποίησης του  τοπίου και των όμορων οικοτόπων εκτοπίζοντας τα περισσότερα είδη της άγριας πανίδας. 

Κάποια από αυτά τα είδη, και κυρίως τα σπάνια, παρουσιάζουν ιδιαίτερη ευαισθησία στην ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα μέσα στα ενδιαιτήματά τους. Επειδή ο τεχνητός φωτισμός αποτελεί στοιχείο που σχετίζεται άμεσα με αυτή, στις χώρες της Ε.Ε. εφαρμόζονται αυστηρότατοι όροι στη χρήση του κοντά σε βιότοπους και απαγορεύεται πλήρως εντός ή σε κοντινή οπτική επαφή με αυτούς. Μέσα στο προηγούμενο διάστημα των δύο μηνών έγιναν αλλεπάλληλες συστάσεις στην εν λόγω επιχείρηση από το Φορέα Διαχείρισης, στο να καταργήσει,  ή τουλάχιστον να τροποποιήσει, το φωτισμό που χρησιμοποιεί καθιστώντας τον πιο διακριτικό, προβάλλοντας και από δικής μας πλευράς μια πιο διαλλακτική στάση. 

Συγκεκριμένα προτάθηκε να κατεβάσει τους προβολείς σε ύψος χαμηλότερο των τριών μέτρων κατευθύνοντας τη δέσμη προς το έδαφος, και να αντικαταστήσει τους λαμπτήρες με άλλους θερμού φωτισμού χαμηλότερης ισχύος έως 120W. Όμως έως τώρα δεν έχει ανταποκριθεί στο παραμικρό, αντίθετα μάλλον αδιαφορεί προκλητικά!

 

Γιώργος Χείρας