en

Αυτοψία στο πλατανόδασος του Καστελόκαμπου από την ΟΙΚΙΠΑ

E4Αυτοψία στο πλατανόδασος του Καστελόκαμπου πραγματοποίησαν την Τετάρτη 23/11/16 τα μέλη της ΟΙΚΙΠΑ Γιώργος Χείρας, Γιώργος Κανέλλης, Τριαντάφυλλος Λιάτσος και Κουτρούμπας Θωμάς, προκειμένου να διαπιστώσουν τη γενικότερη κατάσταση του χώρου και να προτείνουν στο Δήμο Πατρέων (μετά από υπόδειξη του Αντιδημάρχου κ. Κορδά) τρόπους ορθής διαχείρισης και ανάδειξης.

Πρόκειται για ένα τυπικό παραποτάμιο, αλλά και παρόχθιο (στη θάλασσα), δασικό οικοσύστημα με κυρίαρχο είδος τα πλατάνια, που διατηρεί σε πολύ καλή κατάσταση τόσο την υπόροφη βλάστησή του όσο και σημαντικό αριθμό ζωικών οργανισμών.

Περπατώντας κατά μήκος των ήδη διανοιγμένων και χαλικοστρωμένων δρόμων του αλσυλλίου, διαπιστώσαμε πως πέρα από τα μπάζα, τα σκουπίδια και τα κλαδέματα, που κάποιοι συμπολίτες εγκατέλειψαν εκεί, υπάρχει εύρωστη και πυκνή βλάστηση, που αποτελείται από σχίνους, μυρτιές, αγριελιές, λυγαριές, αρκοδόβατους και άλλα τυπικά μεσογειακά είδη, τα οποία μαζί με τα πανύψηλα πλατάνια δημιουργούν ένα οικοσύστημα σπάνιας φυσικής ομορφιάς και μεγάλης οικολογικής αξίας.

Το αλσύλλιο, το οποίο (σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς) καταλαμβάνει έκταση γύρω στα 50 στρέμματα, σε μια μακρόστενη λωρίδα πλάτους 100 περίπου μέτρων και μήκους 500, οριοθετείται δε βόρεια από το χείμαρρο Χάραδρο και νότια από την οδό Νηρέως, θα μπορούσε με λίγα χρήματα και ήπιες παρεμβάσεις και με αποκλεισμό της χρήσης βαριών μηχανημάτων, να μετατραπεί από το Δήμο σε ένα φυσικό χώρο αναψυχής, περιπάτου και πρασίνου.

Σε διάφορα σημεία του αλσυλλίου, τόσο περιμετρικά στο νότιο και δυτικό (προς τη θάλασσα) τμήμα όσο και στο εσωτερικό του, υπάρχουν ασκεπείς εκτάσεις (ξέφωτα), που με κατάλληλη διαμόρφωση μπορούν να φιλοξενήσουν εγκαταστάσεις άθλησης και αναψυχής (παιδικές χαρές κλπ), αλλά και χώρους οικολογικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών.

Έντονο είναι και το υγροτοπικό στοιχείο στο δυτικό τμήμα του αλσυλίου, λίγο πριν από τη ζώνη του αιγιαλού, όπου τόσο τα στάσιμα νερά που παρατηρήσαμε, όσο και η υδροχαρής βλάστηση (βούρλα, καλάμια κλπ) μαρτυρούν την ύπαρξη πηγών γλυκού νερού, που καθιστά ακόμη πιο ενδιαφέρουσα την πανίδα της περιοχής (αμφίβια, ερπετά κλπ).

Στο νότιο τμήμα του αλσυλλίου, που συνορεύει με την υπάρχουσα οικοδομική γραμμή, έχουν γίνει σχετικά μικρές παρεμβάσεις απόρριψης μπαζών και διαμόρφωσης χώρων στάθμευσης, που εύκολα μπορούν να αποκατασταθούν και να οριοθετηθούν.

Η εκ μέρους του Δήμου ανάδειξη του συγκεκριμένου χώρου και η μετατροπή του σε πάρκο αναψυχής των κατοίκων της περιοχής, αλλά και ολόκληρου του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης, πρέπει να γίνει με προσοχή και μετά από τη σύνταξη μελέτης, που θα περιγράφει με σαφή τρόπο τις παρεμβάσεις, που πρέπει να γίνουν. 

Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να γίνει με τρόπο, που θα αποβεί καταστρεπτικός για την υπάρχουσα υπόροφη βλάστηση και φυσικά για την πανίδα της περιοχής. Μπορούν, ασφαλώς, να γίνουν στοχευμένες παρεμβάσεις καθαρισμού, απομάκρυνσης μπαζών και κλαδεμάτων, διάνοιξης μονοπατιών, βελτίωσης και οριοθέτησης των υπαρχόντων οδικών διαδρομών εντός του δάσους, όπως και η τοποθέτηση παιδικών χαρών, οργάνων γυμναστικής κλπ, χωρίς να αλλοιωθεί ο δασικός του χαρακτήρας.

Η ΟΙΚΙΠΑ με έγγραφό της προς το Δήμο Πατρέων θα αναφέρει λεπτομερώς τις θέσεις και τις προτάσεις της, προκειμένου να γίνει σωστή διαχείριση του εν λόγω δασικού τμήματος.

Θ.Κ.