en

Έρχεται το …τέλος της πλαστικής σακούλας;

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS


E3Λίγες μέρες έχουν απομείνει μέχρι την 27η Νοεμβρίου, ημερομηνία κατά την οποία λήγει η προθεσμία, για να παρουσιάσουν η Ελλάδα και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη το κείμενο των αναγκαίων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων, προς συμμόρφωση με την Οδηγία 2015/720 της ΕΕ, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών συσκευασίας και μεταφοράς (πάχους από 15 έως 50 μικρά). 

 

Με δεδομένο ότι, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν έχει τεθεί προς την θεσμικά προαπαιτούμενη διαβούλευση κάποιο σχετικό κείμενο προτάσεων από το αρμόδιο υπουργείο, βάσιμα πλέον πιθανολογείται, είτε ότι η χώρα μας θα υπάρξει για μία ακόμη φορά εκπρόθεσμη είτε ότι θα καταθέσει «με την ψυχή στο στόμα» και χωρίς ουσιαστική διαβούλευση, τα σχετικά κείμενα. 

 

Η νέα ευρωπαϊκή οδηγία, αν και κινείται στη σωστή κατεύθυνση, δεν αποτελεί πανάκεια για τα κράτη-μέλη, τα οποία πρέπει να στοχεύσουν στην καθολική κατάργηση της λεπτής μεταφερόμενης πλαστικής σακούλας. Η ουσιαστική αντιμετώπιση της αυξανόμενης ρύπανσης των θαλασσών και ωκεανών απαιτεί την εφαρμογή της Οδηγίας ως μεταβατικού σταδίου, μέχρι την πλήρη κατάργησή της, που για το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS αποτελεί τη μόνη ενδεδειγμένη λύση.


Τα επίπεδα κατανάλωσης πλαστικών σακουλών μεταφοράς ποικίλουν σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη, λόγω των διαφορών που παρατηρούνται στις καταναλωτικές συνήθειες, την ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέματα και την αποτελεσματικότητα των μέτρων πολιτικής, που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη. Για το λόγο αυτό, η συγκεκριμένη Οδηγία προτρέπει τα κράτη-μέλη στη θέσπιση μέτρων που θα ανταποκρίνονται στα πολιτιστικά και οικονομικό-κοινωνικά χαρακτηριστικά της κάθε χώρας. 

 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα προς μίμηση αποτελούν χώρες, όπως η Ιρλανδία και η Δανία, που από το 2002 και 2003, αντίστοιχα, προχώρησαν στη θέσπιση τέλους για τη λεπτή πλαστική σακούλα, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τη δραστική μείωση της χρήσης της και στις δύο χώρες και στη χρησιμοποίηση σακουλών πολλαπλών χρήσεων ως εναλλακτική επιλογή. Περισσότερες χώρες ακολούθησαν το παράδειγμα της Ιρλανδίας-Δανίας και προχώρησαν στη θέσπιση τέλους για την πλαστική σακούλα, όπως η Ουαλία, η Σκωτία, η Γερμανία και η Αγγλία με θεαματικά αποτελέσματα ως προς τη μείωση των πλαστικών σακουλών. 

 

Εντυπωσιακή ήταν η πρωτοβουλία ορισμένων κρατών, όπως της Ιταλίας και της Γαλλίας, να προχωρήσουν ένα βήμα παραπέρα και να απαγορεύσουν καθολικά τη χρήση της λεπτής πλαστικής σακούλας. Ως προς τους στόχους της Οδηγίας, χώρες όπως η Φινλανδία και το Λουξεμβούργο έχουν ήδη καταφέρει να μειώσουν τη χρήση σε 79 πλαστικές σακούλες ανά άτομο ετησίως, ενώ χώρες όπως η Ουγγαρία, η Πορτογαλία, η Πολωνία και οι χώρες της Βαλτικής θα πρέπει να λάβουν αυστηρά μέτρα για τη μείωση χρήσης πλαστικών σακουλών, καθώς η κατανάλωση φτάνει μέχρι και πάνω από 500 σακούλες, ανά άτομο, ετησίως. Ομοίως, η Ελλάδα έχει πολύ δρόμο ακόμα να καλύψει, μια και τα ποσοστά χρήσης των λεπτών πλαστικών σακουλών καταγράφονται υψηλά με πάνω από 350 σακούλες, ανά άτομο, ετησίως.


Η διαβούλευση, που αναμένεται να προηγηθεί των όποιων νομοθετικών ρυθμίσεων, αποτελεί «πεδίο λαμπρό» για την άσκηση του ρόλου μας ως ενεργών πολιτών. Η συμμετοχή μας σε αυτήν, οφείλει να έχει το εύρος και τη δυναμική, που θα την καταστήσουν παράγοντα συν-διαμόρφωσης του τελικού κειμένου και θα δώσουν τον τόνο της Κοινωνίας των Πολιτών στη νέα πραγματικότητα των αγοραστικών μας συνηθειών. 

 

Δείτε, ανεβάστε και προωθήστε το τηλεοπτικό σποτ του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS κατά της πλαστικής σακούλας https://we.tl/5wNh376Zlm.