en

Να σταθεροποιηθεί η λουρονησίδα του Κοτυχίου

E4Μετά τη σημαντική εξέλιξη της οριοθέτησης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δ. Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων νήσων του αιγιαλού του Εθνικού Πάρκου Στροφυλιάς Κοτυχίου, ιδιαίτερα στο επίμαχο τμήμα βόρεια της Λιμνοθάλασσας Κοτυχίου, αίρεται ένα σοβαρό εμπόδιο για την υλοποίηση ενός οριστικού έργου για τη σταθεροποίησή της έναντι της διάβρωσης (βλ. ανακοίνωση του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου, που δημοσιεύουμε παρακάτω).

 Η περιφερειακή παράταξη Οικολογική Δυτική Ελλάδα έστειλε σχετική επιστολή στην Περιφερειακή Αρχή Δ. Ελλάδας ζητώντας να τεθεί σε προτεραιότητα η ένταξη σε χρηματοδοτικό εργαλείο και η εκτέλεση, ενός έργου σταθεροποίησης της ευαίσθητης αυτής λωρίδας, που να σέβεται και να αξιοποιεί τις φυσικές δυνάμεις, που διαμόρφωσαν τις ισορροπίες θάλασσας, λιμνοθάλασσας και στεριάς στην περιοχή, περιλαμβανομένων των ρεμάτων, όπως ο Βέργας, που επίσης παίζουν σημαντικό ρόλο.

Παρακάτω το κείμενο της επιστολής της Οικολογικής Δυτ. Ελλάδας και το Δελτίο Τύπου του ΦΔ του Εθνικού Πάρκου Στροφυλιάς Κοτυχίου:


Η οριοθέτηση της λουρονησίδας, που διαχωρίζει τη Λιμνοθάλασσα Κοτυχίου από τη θάλασσα, η οποία αναγγέλλεται με το συνημμένο ΔΤ του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Κοτυχίου Στροφιλιάς,  είναι μια σημαντική εξέλιξη, που ανοίγει το δρόμο για μια οριστική αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας του εύθραυστου αυτού οικοσυστήματος.

Παρακαλώ, όπως η Περιφέρεια θέσει σε προτεραιότητα την ένταξη του έργου αυτού σε κατάλληλο πρόγραμμα, προς χρηματοδότηση και εκτέλεση, ώστε να αποφευχθούν οριστικά αυθαίρετες ενέργειες, που πλήττουν την άγρια ζωή και την ίδια την επικοινωνία θάλασσας και λιμνοθάλασσας.

Υπογραμμίζω την ανάγκη ο σχεδιασμός να στηριχθεί στο σεβασμό των διαμορφωμένων από τις φυσικές δυνάμεις ισορροπιών συμπεριλαμβανομένης της συμβολής του ρεύματος «Βέργα» της περιοχής.

Γιώργος Κανέλλης

 

Ολοκληρώθηκε η οριοθέτηση αιγιαλού και παραλίας στο επίμαχο τμήμα της λουρονησίδας της Λ/Θ Κοτυχίου που παρουσιάζει διάβρωση

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς (ΦΔΥΚΣ), μετά από πολύχρονες προσπάθειες και πιέσεις, χαιρετίζει την οριοθέτηση του αιγιαλού και παραλίας στα όρια του Εθνικού Πάρκου και ιδιαίτερα στο επίμαχο διαβρωμένο τμήμα βόρεια της λ/θ Κοτυχίου. Η συγκεκριμένη οριοθέτηση έχει ιδιαίτερη σημασία, μιας και αποτελεί το πρώτο και σημαντικότερο βήμα για την ορθολογική αντιμετώπιση της διάβρωσης στη λουρονησίδα της λιμνοθάλασσας.

Με την υπ’ αριθμ. 22104/20-03-2017 (ΦΕΚ 73 Δ΄) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, καθορίστηκε το όριο αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού στο τελευταίο και πιο επίμαχο κομμάτι της οριοθέτησης, που αφορά τμήμα 600 μέτρων, το οποίο προσδιορίζεται 200 μέτρα βόρεια της μπούκας της λιμνοθάλασσας Κοτυχίου. Το εν λόγω τμήμα της λιμνοθάλασσας έχει δεχθεί πολλές πιέσεις με καταστροφικά αποτελέσματα (φαινόμενα διάβρωσης) τόσο για το υγροτοπικό οικοσύστημα όσο και για τον αλιευτικό συνεταιρισμό, ο οποίος εκμεταλλεύεται με παραδοσιακές μεθόδους ιχθυοσύλληψης (διβάρια) τον αλιευτικό πλούτο της λιμνοθάλασσας.

Το έργο με τίτλο «Οριοθέτηση αιγιαλού & των ζωνών του Εθνικού Πάρκου» υλοποιήθηκε από το ΦΔΥΚΣ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» (ΕΠΠΕΡΑΑ) του Άξονα Προτεραιότητας 9 της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς», το 2011. Το 2012 κατατέθηκε στο αρμόδιο Αυτοτελές Τμήμα Δημόσιας Περιουσίας Π.Ε. Ηλείας, πλήρης φάκελος για την οριοθέτηση του αιγιαλού και της παραλίας, από τα Λουτρά Υρμίνης στο Κουνουπέλι έως και την Αλυκή Λεχαινών. Ταυτόχρονα ο ΦΔΥΚΣ, προκειμένου να επισπεύσει τις διαδικασίες οριοθέτησης, ειδικά για το βόρειο τμήμα της λιμνοθάλασσας Κοτυχίου, που είχε υποστεί διάβρωση, το 2013 υπέβαλε ξεχωριστό αίτημα για οριοθέτηση προς το αρμόδιο τμήμα της Κτηματικής Υπηρεσίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο ΦΔΥΚΣ υλοποίησε έργο με τίτλο «Εμπειρογνωμοσύνη για την αποκατάσταση του τύπου οικοτόπου 2120 στο βόρειο τμήμα τής Λ/Θ Κοτυχίου», που αφορούσε στην αντιμετώπιση της διάβρωσης της αμμολωρίδας, που χωρίζει τη λιμνοθάλασσα Κοτυχίου από τη θάλασσα. Η μελέτη ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2015, ενώ τα αποτελέσματά της, καθώς και προτάσεις για ήπια μέτρα παρέμβασης για την αντιμετώπιση της διάβρωσης της αμμολωρίδας της λ/θ παρουσιάστηκαν σε εσπερίδα που διοργάνωσε ο ΦΔΥΚΣ, με θέμα «Λιμνοθάλασσα Κοτυχίου: Συνύπαρξη Ανθρώπου και Φύσης», τον Οκτώβριο του 2015 στα Λεχαινά Ηλείας. Η εσπερίδα είχε ουσιαστική ανταπόκριση και έθεσε τις βάσεις για τη δημιουργία ενός κοινού σχεδίου δράσης μεταξύ του ΦΔΥΚΣ, του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης και της Δημοσυνεταιριστικής ιχθυοτροφικής εταιρείας Λεχαινών «ΚΟΤΥΧΙ Α.Ε.». Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση έργων, που θα αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της διάβρωσης στη συγκεκριμένη περιοχή, ήταν η ύπαρξη οριοθέτησης αιγιαλού και παραλίας.

Ουσιαστικές υπήρξαν οι συναντήσεις με την Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας Πελ/νήσου-Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου και η πραγματοποίηση επιτόπιων αυτοψιών, παρουσία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, που συνέβαλαν στην επιτάχυνση ολοκλήρωσης της οριοθέτησης στο συγκεκριμένο τμήμα του Εθνικού Πάρκου. Για τον ίδιο σκοπό συνέβαλαν οι προσπάθειες, τόσο του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης μέσω του Δημάρχου κ. Ναμπίλ Ιωσήφ Μοράντ, που είναι μέλος του ΔΣ του ΦΔΥΚΣ, όσο και της εταιρίας «ΚΟΤΥΧΙ ΑΕ» μέσω του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Διονύση Μάλλιαρη.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό του ΦΔΥΚΣ νιώθοντας ικανοποίηση και χαρά για την επίτευξη ενός τόσο σημαντικού έργου/στόχου, θα συνεχίσει με ακόμη μεγαλύτερη συνέπεια τις δράσεις του, στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς και την ευρύτερη προστατευόμενη περιοχή, υπερνικώντας τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζει καθημερινά στο έργο του και θέτοντας ως απώτερο σκοπό να κερδίζει μέρα με τη μέρα το στοίχημα της Προστασίας και Διατήρησης της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου.